Lagermedarbeider

Vi søker samarbeidsbedrifter

Kunne dere tenke dere lærlinger, men vil slippe alt det administrative? Opplæringskontoret i Follo bistår med inngåelse av opplærings- og lærlingkontrakter samt hjelper bedrifter med å søke godkjenning som lærebedrift. Slik kan dere fokusere på drift og praktisk opplæring, mens vi tar […]

Den viktige oppstarten

Ved å legge til rette for at den nye lærlingen kommer godt inn i det faglige og sosiale, sikrer man at den nyansatte blir trygg og kommer raskt inn i oppgavene. Litt planlegging på forhånd vil fort kunne svare seg. […]

lærebedrift

Sikre din bedrift kompetanse for framtiden

Har du kompetansen din bedrift trenger i dag og hva med framtiden? Ved å bli lærebedrift kan du sikre den framtidige kompetansen du har behov for. En lærling er en investering som kaster av seg fra dag 1, og meravkastningen øker for hvert år som går. Her er flere fordeler.

Lærekontrakten

Lærekontrakten er en bindende avtale mellom deg som lærling og lærebedriften/opplæringskontoret for læretidens lengde. Når den avtalte læretida er over, har lærebedriften ikke lenger plikt til å gi deg opplæring.  Hovedregelen er at lærlinger ikke har prøvetid. Lærekontrakten mellom bedrift […]