Hvorfor bli lærebedrift?
Å bli lærebedrift er en lønnsom investering ved at din bedrift er med på å utvikle fagarbeidere. I tillegg kan det være en sikker rekrutteringskanal ved at bedriften kan velge å ansette lærlingen når læretiden er gjennomført. Opplæringen vil bidra til verdiskaping i bedriften og sikre gode fagpersoner. Din bedrift vil da være med på å ta et samfunnsansvar ved å gi framtidige arbeidstakere formell utdanning. Bedrifter som har lærlinger stiller også sterkere ved offentlige anbud, da det er et krav at leverandører i offentlige kontrakter har lærlinger.

Hvordan bli lærebedrift?
Bedriften må søke Fagopplæringen om godkjennelse som lærebedrift. Opplæringskontoret kan bistå bedriften i arbeidet.

Samarbeidspartner med Opplæringskontoret i Follo
Om din bedrift ønsker bistand med lærlinger og opplæringsløpet, kan bedriften inngå samarbeidsavtale med Opplæringskontoret i Follo. Da får bedriften bistand til å søke Fagopplæringen i Viken fylke om å bli godkjent lærebedrift. Når bedriften er godkjent av Fagopplæringen, inngår bedriften ansettelseskontrakt med lærlingen mens Opplæringskontoret inngår lærlingekontrakt med lærlingen.

Opplæringskontoret er ansvarlig for å sette opp opplæringsplan for lærlingen i samarbeid med bedriften og lærlingen. Videre skal Opplæringskontoret sikre progresjonen i læreløpet sammen med lærebedriften og lærlingen samt initiere statusmøter og halvårsvurderinger. Opplæringskontoret vil også bistå med å omsette læreplanen til konkrete arbeidsoppgaver. Videre kan Opplæringskontoret gjennomføre opplæring i karriereferdigheter for å styrke lærlingens fungering på arbeidsplassen.