Ved å legge til rette for at den nye lærlingen kommer godt inn i det faglige og sosiale, sikrer man at den nyansatte blir trygg og kommer raskt inn i oppgavene. Litt planlegging på forhånd vil fort kunne svare seg.

Få på plass den juridiske rammen

Ved oppstart bør arbeidskontrakt gjennomgås og undertegnes første arbeidsdag sammen med stillingsinstruks og arbeidsreglement. Dette definerer den juridiske rammen rundt arbeidsforholdet. Lærlinger er ofte ungdom uten arbeidserfaring. De er stille og stiller ikke ofte spørsmål. Det er derfor avgjørende at man tar seg tid slik at de finner seg raskt til rette og er innforstått med de forventninger som arbeidsgiver har. Opplæringskontoret i Follo kjenner ungdom godt og kan bistå opplæringsbedriften med dette.

Forventninger

Forventningsavklaring er viktig å gjennomgå med den nyansatte. Det vil være med på å skape trygghet for den nyansatte og gi muligheter for raskt å finne seg til rette. Dette er et område som ofte forsømmes, men er viktig for å få den nyansatte til å raskt komme inn i miljøet. Skal lærlingen kunne innfri forventningene, må hun også kjenne til forventningene. Naturlige temaer å berøre i en forventningsavklaring kan være:

Arbeidsmiljøet og samhandling. Hvordan er de skrevne og uskrevne reglene? Hvordan snakker vi med hverandre på arbeidsplassen? Hvordan oppfører vi oss overfor kunder? Er lunsjen akkurat på klokkeslettet eller gjør man seg ferdig med oppgaven? Hva er forventet at lærlingen bidrar med til det sosiale og faglige?

Ramme for opplæringen gir forutsigbarhet: Læreplanen, læretid, regelverk og fagprøve. En gjennomgang av rammen, gjør det forutsigbart for lærlingen. Gi informasjon om opplæringsløpet, møter, vurderinger og gjennomføring av fagprøven. Det kan bli mye informasjon på en gang, og i så fall kan informasjonen gis i mindre bolker.

Progresjon: Tidsfastsatt plan for opplæringsfremdrift hjelper lærlingen til å fokusere på de riktige tingene.

Kommunikasjon og samhandling: Hvordan etablere en relasjon med god kommunikasjon hvor man viser hverandre respekt, er lydhøre for hverandre, holder hverandre oppdatert og orientert.

Involvering: Lærlingen trekkes inn i egen læreprosess, målet er ansvar for egen læring. Det gir en mer selvstendig og motivert lærling.

Vi anbefaler at opplæringsplanen gjennomgås i starten. Den bør berøre alt som skal skje fra første tiden i prosessen og fram til avslutning av lærlingeløpet.

Første arbeidsuke

  1. Faglig leder, lærlingen og ansvarlig leder legger en plan for hvordan lærlingen raskt skal komme inn i arbeidsmiljøet. Dette innebærer å bli vist rundt, hilse på kollegaer og tillitsvalgte. Faglig leder/instruktør er ansvarlig for introduksjonen i arbeidsmiljø.
  2. Det utarbeides en opplæringsplan for å sikre at alle punkter i læreplanen berøres. Faglig leder og ansvarlig leder samarbeider om å omsette læreplanmålene til daglige gjøremål i bedriften.
  3. Det avklares hvilke læringsmål og arbeidsoppgaver lærlingen skal jobbe med første uke. Dette kommer frem i opplæringsplanen.
  4. Faglig leder er ansvarlig for å gi lærlingen sikkerhetsopplæring i henhold til gjeldende rutiner samt tildele arbeids- og verneutstyr.
  5. Dato for neste møte avtales.

Forventningsavklaringen og gjennomgangen av opplæringsplanen bør sammenfattes i et referat som undertegnes av lærling og faglig leder. Opplæringskontoret i Follo kan bistå med dette.

Ønsker du å rekruttere lærlinger og har behov for bistand med dette, stiller Opplæringskontoret i Follo gjerne opp som samarbeidspartner. Send oss en melding i kontaktskjemaet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *