Opplæringskontoret i Follo er lokalisert i Ås. Selskapet er et tverrfaglig opplæringskontor som skal bidra til at ungdom og voksne får formalkompetanse i form av fagbrev eller kompetansebevis. Kontoret bistår med inngåelse av opplærings- og lærlingekontrakter samt bistår bedrifter med å søke om godkjenning som lærebedrift.

Opplæringskontoret tilbyr fagopplæring innenfor følgende områder: Industrimekanikerfaget , logistikkfaget og salgsfaget.

Tjenestene er kvalitetssikret gjennom ISO 9001 sertifisering.