Lærekontrakten er en bindende avtale mellom deg som lærling og lærebedriften/opplæringskontoret for læretidens lengde. Når den avtalte læretida er over, har lærebedriften ikke lenger plikt til å gi deg opplæring. 

Hovedregelen er at lærlinger ikke har prøvetid.

Lærekontrakten mellom bedrift og lærling inneholder 

  • personlige opplysninger om lærlingen
  • hvilket fag lærlingen skal være lærling i
  • eventuelle tilleggsvilkår ved ikke beståtte/manglende fag
  • navn på bedriften og navn på faglig leder i bedriften
  • når læretiden starter og slutter