Den viktige oppstarten

Ved å legge til rette for at den nye lærlingen kommer godt inn i det faglige og sosiale, sikrer man at den nyansatte blir trygg og kommer raskt inn i oppgavene. Litt planlegging på forhånd vil fort kunne svare seg. […]